Kursus Bina Pasukan (Team-Building)

Print

Kursus ini memberikan maklumat dan pendedahan awal tentang kesedaran mengenai cara-cara penyelesaian konflik/stress dan seterusnya membentuk suasana positif di tempat kerja.

 Objektif:

Sasaran : Para pegawai dan kakitangan sokongan
Pakej : 3 hari 2 malam