Kursus Keibubapaan Spiritual (Spiritual Parenting)

Print

Kursus ini memberikan maklumat dan pendedahan awal tentang kesedaran mengenai cara-cara penyelesaian konflik/stress dan seterusnya membentuk suasana positif di tempat kerja.

 

Objektif:

·         Kursus ini digarap secara eksklusif mengandungi elemen-elemen yang berkaitan dengan pencarian punca tercetusnya masalah, memahami masalah dan mencari jalan penyelesaian masalah bermula dengan mengenali diri dan pasangan, mengenalpasti masalah suami dengan isteri dan masalah ibu bapa dengan anak-anak.

·         Formula ini merangkumi keseimbangan Intelektual, Emosi dan Spiritual yang digarap khas dengan pendekatan-pendekatan yang kontemporari. Formula ini juga mampu melahirkan keluarga harmoni yang memiliki sekaligus dapat menyumbang ke arah pembinaan masyarakat penyayang.

 

Sasaran : Kakitangan sokongan / ibu bapa yang membina kemahiran keibubapaan dalam keluarga.
Pakej : 3 hari 2 malam